top of page

גמלאים יקרים, אחרי שהקדשתם שנים רבות לחינוך דורות של תלמידים, אני רואה בכך זכות ואף חובה לדאוג לזכויותיכם ורווחתכם.

בארבע השנים האחרונות, מאז הענקתם לי את המנדט להוביל את הסתדרות המורים - שמנו אתכם במרכז.

תיקנו את הסכם הפנסיה התקציבית, דאגנו למענק לכל גמלאי שפרש במסגרת הפנסיה התקציבית משנת 1986 ועד ה- 31.8.2019, הגדלנו את סל הפעילויות, ההעשרה והפנאי, הקמנו ברחבי הארץ מכללות רק בשבילכם, הרחבנו את עמותת הגמלאים, שידרגנו את השירות שניתן לכם, קידמנו את מעמדכם והמשכנו לפעול במרץ כדי ללוות אתכם בכל סוגיה.

לפנינו ניצבים אתגרים רבים, אך אין לי ספק שיחד נוכל לצלוח אותם בעוצמה.

ב -1.6.21 עושים את הבחירה המנצחת ומצביעים עם הלב. מצביעים אמ"י בראשותי. כך דואגים שאנחנו נמשיך לתת לכם את כל הלב.

bottom of page