top of page

השבוע סיירה מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דויד יחד עם יו"ר סניף ב"ש והמרחב, ד"ר אליעזר וינוגרד בבית הספר "מרחבי אשכול" בקיבוץ המגן ובבתי הספר "שדות אשכול", "שחר אשכול" ו"נופי הבשור" במועצה אזורית אשכול בעוטף עזה. במהלך הסיור נפגשו עם ראש מועצה אזורית אשכול, גדי ירקוני שהביע בפניהם את הערכתו לצוותי ההוראה ולהסתדרות המורים כגוף המגן עליהם.

יפה בן דויד: "אליעזר מלווה את עובדי ההוראה כיו"ר הסניף מזה 4 שנים. היה מרגש לראות את ההערכה הרבה אליו, את הקשר האישי שרקם עם הצוותים ואת ההיכרות העמוקה שלו עם הקשיים והאתגרים בשטח.בתקופה מורכבת זו של מתיחות ביטחונית ודריכות, עובדי ההוראה מהווים אי של יציבות עבור התלמידים, המשפחות שלהם והקהילה כולה. אני מודה להם על עבודת הקודש שהם עושים ועל פועלם למען דור העתיד".

bottom of page