top of page

נדחתה עתירת ההורים לחייב עובדי הוראה לצלם את השיעורים ולהצטלם גם ללא הסכמתם:

  • ב 18.2.21 התקיים דיון בבג"צ בעתירת ההורים לחייב עובדי הוראה לצלם את השיעורים ולהצטלם גם ללא הסכמתם. הסתדרות המורים הציגה עמדה נחרצת לפיה יש פגיעה בפרטיות, בג"צ ציין שאין בסיס לעתירה והמליצו למשוך את העתירה. בית המשפט העליון קיבל את עמדת הסתדרות המורים והמליץ לדחות את העתירה.

bottom of page