top of page
WhatsApp Image 2021-04-22 at 15.52.20.jp

מנהלים ונציגי ועד יקרים, 

מבקשת לעדכן אתכם כי השנה יוקצה תקציב להעשרת הצוות החינוכי באמצעות תכנית "יוזמים תרבות".

במסגרת התקציב תוכלו לקיים פעילות מגוונת לצוותי ההוראה ע"פ בחירת ועד המורים בביה"ס החברים בהסתדרות המורים. התקציב זמין לשימוש עד סוף ספטמבר 2021. 

מידע מסודר ומפורט נשלח אליכם בדואר ועתיד להגיע בשבועיים הקרובים. התקציב משתנה מבית לבית ספר בהתאם לגודלו .  

אני בטוחה, שבמיוחד בשנה מיוחדת זו שאנו חווים, תנצלו את התקציב בצורה הטובה ביותר לחיזוק הצוות והעשרתו. 

בברכה, 
יפה בן דויד
מזכ"לית הסתדרות המורים

bottom of page