top of page
מודיעין.jpg

שמי גאולה ציטרינוביץ
במהלך 34 שנות עבודתי במערכת החינוך הייתי: מחנכת, מורה, מדריכה מחוזית, מנהלת 5 בתי ספר. במקביל לעבודתי זו אני חברת מועצת הסתדרות המורים, נציגת המנהלים בתא המנהלים הארצי של הסתדרות המורים. שותפה במו"מ של הסכמי השכר עבור מנהלים סגנים ורכזות חט"צ.
בשנים האחרונות בשל התפתחותה המבורכת של העיר, פעלתי להקמת סניף של הסתדרות המורים בעיר. בעת הזו מקימה הסניף בעיר מודיעין מכבים רעות.
אני רואה בתפקיד זה אתגר והזדמנות בקידום מעמדם של עובדי ההוראה על כל גווניו : גננות מורות מדריכות מפקחות וגמלאי מערכת החינוך. אני רואה בהוראה שליחות לצד הענקת תחושה של בטחון וגאווה כלכלית המבוססת על שכר הוגן.
אני מוכרת בעיר מודיעין מכבים רעות , כאשה אמינה, מקצועית, המעניקה יחס אישי הפועלת בכבוד הדדי ויושרה.
הצוות החינוכי המגוון ,המכיר אותי, העיד שבשל הליווי המקצועי שלי אותם התעצמה אצלם תחושת המסוגלות העצמית. דבר שאפשר לכל אחד ואחת מהם לחוש מימוש עצמי לצד תחושת מוגנות בעבודה החינוכית המאתגרת מאד בימים אלו.


חברי המנהלים והמורים מרבים להתייעץ איתי, בשל בקיאותי הן בחוזרי מנכ"ל והן בהסכמי אופק חדש.
מטרת הסניף המוקם היא יצירת פלטפורמה מותאמת מיידית בה יוענק טיפול ושירות אישי לעובדי ההוראה במודיעין מכבים רעות.
אני אפעל למען גיבוש וחיזוק "גאוות היחידה" של עובדי ההוראה הפעילים והגמלאים למען יצירת המשכיות.
אקדיש את מרצי לביסוס ושיפור מעמד עובדי ההוראה, מימוש והגנה על זכויות עובדי ההוראה, התמודדות עיקשת למיגור האלימות בבתי הספר, פתרון בעיות בית ספריות, עזרה לפרט, המשך שיפור רפורמת "אופק חדש", פיתוח מקצועי והעשרה אישית, קיום פעילויות ואירועי תרבות.

bottom of page