top of page

ימי היערכות לשנת הלימודים תשפ"א – 24.08.2020

במסגרת החלטת בית הדין האזורי לעבודה לנהל מו"מ על תגמול לימי היערכות להלן ההסכמות עם משרד החינוך:

  • מורים במוסדות החינוך אשר ישתתפו במהלך אוגוסט 2020 ביום היערכות לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"א, יפחיתו 6 שעות משעות השהייה בתחילת שנת הלימודים  (חודשים ספטמבר אוקטובר 2020). באשר לגננות, יום היערכות יתקיים במסגרת מפגש פיתוח מקצועי עם המפקחת בחודש אוגוסט 2020, יום זה יבוא במניין מפגשי הפיתוח המקצועי .

bottom of page