top of page
טבריה.jpg

שמי נחום נחום, לפני כ – 17 שנים נבחרתי לתפקיד יו"ד סניף טבריה, עמק הירדן, הגולן והגליל. מאז אני עושה כל מאמץ לשרת את כלל ציבור עובדי ההוראה לשביעות רצונם המלאה. בוגר המחזור הראשון במכללת אוהלו. את תחילת דרכי בהוראה, עשיתי כמחנך בכיתות ז' - ח' בטבריה.
בשמונה השנים האחרונות אי משמש כמ"מ מנכ"ל הקרן לקידום מקצועי של הסתדרות המורים.
הסניף שלנו חולש על שטח גיאוגרפי נרחב ביותר הכולל אוכלוסייה מגוונת מאוד הכוללת: גננות, מורים בבתי ספר יסודיים, בחט"ב ובחט"ע, גמלאים, מכללות ומנהלים – בעיר, בכפר ובקיבוץ: יהודים, ערבים, דרוזים וצ'רקסים.
במהלך השנים פיתחנו קשרים הדוקים עם כל מנהלי בתי הספר, המפקחים והפקידות הגבוהה במרד החינוך, וכן עם אגפי החינוך וראשי הרשויות של כל האזור.
אנו פועלים רבות לעודד ולתגבר את קידומם המקצועי של עובדי ההוראה, לסייע להשלמת תארים אקדמאיים, לקיים סדנאות ופעולות העשרה – זאת במסגרת זרועות הביצוע של הסתדרות המורים. בין היתר מתקיימים קורסים בתרבות המחשוב, שבתות עיון, סדנאות עמיתים, פיתוח הצוות החינוכי ועוד.


ה"אני מאמין" של הסניף נגזר בעצם מהחזון של הסתדרות המורים בכללותה והוא –
בראש ובראשונה הגנה על זכויותיו של עובד ההוראה, שיפור תנאי עבודתו, שכרו והעצמת מעמדו, איכויותיו ויכולותיו, לעודד יוזמות חינוכיות, להנחיל ערכים, להאציל סמכויות, לטעת אמון, ולהעצים מנהיגות אמת. עלינו להמשיך ולייצג את המורים בנחישות, בתקיפות ובאומץ כדי לשמור על זכויותיהם.
בחברה הטרוגנית כשלנו, המורה נדרש למאמץ יתר! ולכן חייבים כולנו להבטיח תמורה נאותה לעמלו.
הסתדרות המורים מזוהה עם החינוך בישראל, ההשלכה, התרבות והמדע! ובתוך כך היא גם הגורם הדומיננטי במערכה על תנאי עבודתו, שכרו ומעמדו כעובד הוראה.
מעמד המורה מהווה מרכיב חשוב בבחירת מקצוע ההוראה. אחד הגורמים המרכזיים במעמדו הוא – השכר.
באמתחתי מספר תוכניות מעשיות לשיפור מעמד המורה – שאציגם בבוא העת. כמו גם המבנה הארגוני שיהיה מבנה אפקטיבי, סגנון הניהול, מרחב הפיקוח (טווח השליטה), האצלת סמכויות, נטילת אחריות, היעדים והסמכות הנגזרת מהם.
מחקר חדש שנערך בפברואר 2016 באוניברסיטת הארוורד, ע"י ד"ר יוניס, העלה שבניגוד לדעה הרווחת בציבור – איגודי המורים דווקא משפרים את מערכת החינוך, את איכות ההוראה ואת הישגי התלמידים. בזכותם רמת השחיקה של המורים ירדה! רמת ההוראה עלתה! ורמת הנשירה של התלמידים פחתה! החוקרת מסכמת באומרה "שהאנשים ייפקחו את העיניים ויראו את התוצאות הללו – כך הם ישאירו מאחרו את הדעות הקדומות שלהם!"
ואני מוסיף – שאם האנשים גם יקבלו את תוצאות המחקר – התוצאה הטבעית תהיה שיש לקדם סביבה ידידותית לאיגוד המקצועי של המורים אל מול משרדי הממשלה.
עובד ההוראה חייב לדעת! שיש מי שאחראי עליו, שיש מי שמשלים את שכרו בזמן ושיש מי שמפריש את זכויותיו בזמן – וזה דבר מובן מאליו.
המורה – הוא המשאב הכי חשוב במערכת החינוך – ולכן השקעה בהעצמתו ובביטחונו התעסוקתי יצריכו לכלול גם את מאגר תופעת מורי הקבלן.


בהחלט אפשר להפוך את מקצוע ההוראה למקצוע יוקרתי!
בכל הקשור לחינוך הערבי – במחקר שפורסם בשנת 2014 נמצא כי:
- לסביבה הפיסית, כמו גם למשאבים החינוכיים, יש השלכות הן על האקלים הבית ספרי והן על התוצאות החינוכיות.
- בשנים האלה לא חל שינוי משמעותי בסוגיית המחסור בכיתות, חדרי ספר, מחשבים, מעבדות, ספריות וכו'.
- קיימים פערים גדולים ברמת היזמות של הרשויות וביכולתן לגייס כספים ומשאבים.
- בהיעדר מדיניות ברורה של משרד החינוך לא ניתן לצמצם פערים בתחומים אלה.
עלינו לדרוש שמשרד החינוך יקבל על עצמו את האחריות לתכנן תוכניות פעולה, לתקצב אותן – ולהוציאן לפועל בזמן קצר.
ללא המחויבות הזו – ימשיכו הפערים להתקיים. הסתדרות המורים צריכה לעמוד בתוקף על דרישותיה

bottom of page