top of page
חיפה.jpg

שמי עדנה דוד ואני המועמדת לתפקיד יו"ר סניף חיפה מטעם סיעת אמ"י.
במשך שני עשורים אני שייכת למערכת החינוך, אשר אליה הגעתי מתוך תחושת שליחות, בעקבות הסבה שעשיתי ולאחר שסיימתי את לימודי הרפואה.

במשך השנים עברתי את כל התפקידים המקצועיים – החל ממורה מקצועית, מחנכת כיתה, רכזת מקצוע, סגנית מנהלת ומנהלת בית ספר. כיום ולאור דרכי וניסיוני, אני מודעת ומבינה לעומק את הצרכים של ציבור עובדי ההוראה.

בתפקידי כמורה, כסגנית וכמנהלת היה לי העונג לעבוד עם גננות רבות, להכיר את הייחודיות והצרכים המקצועיים שלהן. אני מכירה בחשיבות העצומה של תפקיד הגננת בשלבים החינוכיים המוקדמים ובהכנת הילד לקראת שנותיו בבית הספר. כמו כן, יש לי היכרות רבה עם מוריי חטיבות הביניים והמנהלים, מתוך עבודתי ברצף החינוכי.

נושא ציבור הגמלאים הינו יקר לליבי. בתפקידי אפעל ללא לאות למען שיפור זכויותיהם בצד הבטחת זכויות כל עובדי ההוראה העתידים גם הם לפרוש לגמלאות.

לאורך כל שנותיי במערכת החינוך האמנתי ואני מאמינה במדיניות של דלת פתוחה, אוזן קשבת ורתימת כל הגורמים האפשריים, הן ברשויות השונות והן במשרד החינוך ובכלל, לפתרון בעיות וקשיים של עובדי ההוראה ובמתן מענה איכותי.

מאמינה בשיתוף פעולה, בשוויון ובשקיפות, תוך יצירת קשר אישי, מעמיק ואנושי – לקידום העשייה למען כל עובדי ההוראה.

אני מתחייבת לטפל בכל עובד ועובדת באופן אישי ומקצועי, ברגישות ומתוך מתן מענה איכותי, המותאם באופן אישי, והחשוב מכל ללא משוא פנים, ביושר ובנחישות!

אני לא מאמינה בסיסמאות אני מאמינה בעשייה בשטח, בהיכרות אישית ובטיפול אישי. כפי שנלחמתי בעבור המורים והמורות שלי כמנהלת וכפי שהייתי פעילה למען צוות המורות שלי כמורה פעילה בצוות, אמשיך לעשות באותו אופן חדורת אמונה ונחישות.

בשלוש השנים האחרונות, אני פעילה בקבוצה ארצית של מנהלים יהודים וערבים מרחבי הארץ, הלומדים יחד בחסות מכון "הרטמן". קבוצה זאת הנקראת "מן הבארות" מאחדת ציבור מחנכים בעלי חזון משותף לקידום קיום משותף, חיים איכותיים ושוויוניים, באמצעות חינוך הדור הצעיר להידברות, להיכרות ולכבוד הדדי.

ציבור רחב של עובדי הוראה מכיר את עבודתי מקרוב ויודע כי אני פועלת במרץ רב להשגת מטרות ערכיות ומקצועיות שאני מציבה לעצמי. ארתם בכל כוחי ויכולותיי למען הציבור אותו אשרת.

בתפקידי אני מתחייבת להיות הכתובת, הגשר והקשר של כל עובדי ההוראה בחיפה ובמרחב, לטיפול בכל בעיה ובעיה עד לפתרונה המלא.

bottom of page