top of page
הרצליה.jpg

הילה מויאל, מועמדת ליו״ר סניף הרצליה. 

תושבת העיר הרצליה, נשואה לנמרוד ואמא ל-4. 

בעלת תואר שני בייעוץ חינוכי. ב-12 השנים האחרונות עובדת כיועצת חינוכית לגיל הרך. בשנת תש״פ זכיתי בהתרגשות בפרס החינוך של מחוז תל אביב. בשנה האחרונה משמשת כמדריכה שפ״י ביחידה למניעת שימוש בטבק, אלכוהול, סמים והתנהגויות סיכון ברשת. 

העשייה שלי בשנים האחרונות שמה דגש על  צמצום פערים בחינוך בגיל הרך, שוויון הזדמנויות לכל תלמיד ותלמידה ודאגה לרווחתם של אנשי החינוך. 

אני מאמינה שעלינו לחזק את החוסן בקרב עובדות ועובדי ההוראה, להעניק להם מעטפת וליווי משמעותי. 

בכוונתי להנהיג בסניף תרבות של דיאלוג תמידי, הקשבה ושיתוף פעולה. הסניף יהיה עבורכם בית חם, מגן ודואג. 

כאן למענכם.

bottom of page