top of page

הפעלת למידה בעת סגירת מוסד חינוכי בגין נגיף הקורונה – 14.06.2020

  • בתקופה שבה המוסד החינוכי ייסגר בהתאם להנחיות, שגרת הלימודים תופעל על ידי עובדי ההוראה בלמידה מרחוק, אין לדווח לעובדי ההוראה על היעדרות או מחלה בגין תקופה זו.

  • דין שעת למידה מרחוק כדין שעת למידה מקרוב. למרות החלטת ממשלה שקבעה 50% הכרה בלמידה מרחוק במקסימום – הושג כי הלמידה מרחוק הינה 100% שכר וזאת בזכות המאבק העיקש של מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דויד.

bottom of page