top of page

הסכם מכללות – תשפ"א תקופת קורונה

  • בתקופה שבה המוסד החינוכי ייסגר בהתאם להנחיות, שגרת הלימודים תופעל על ידי עובדי ההוראה בלמידה מרחוק, אין לדווח לעובדי ההוראה על היעדרות או מחלה בגין תקופה זו.

bottom of page