top of page

הסכם ימי מחלה – 24.08.2020

אחרי מאבק עיקש וארוך, יום היעדרות בגין יום מחלה סוף סוף שווה ליום היעדרות אחד בלבד.

 

הסכם ימי המחלה מסדיר את אופן חישוב ימי המחלה כך שלראשונה מאז 1986 יופחת לעובדי ההוראה יום אחד בגין כל יום מחלה.

 

ההסכם יחול רטרואקטיבית מה- 1.9.2019 כמו כן, לבקשת הסתדרות המורים תוקם קרן ימי מחלה שתעניק מימון לעובדי הוראה שימי המחלה שלהם הסתיימו.

 

בנוסף, כל גמלאי שפרש במסגרת הפנסיה התקציבית משנת 1986 ועד 31.8.2019 קיבל מענק חד פעמי בגובה 2,000 ₪ בשתי פעימות , נובמבר 2020, ינואר 2021.

bottom of page