top of page

דין שעת למידה מרחוק כדין שעת למידה מקרוב

 למרות החלטת ממשלה שקבעה 50% הכרה בלמידה מרחוק במקסימום – הושג כי הלמידה מרחוק הינה 100% שכר וזאת בזכות המאבק העיקש של מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דויד.

bottom of page