top of page
WhatsApp Image 2021-03-16 at 10.57.54.jp

דברי פרידה 

"האדם נולד פעמיים. פעם ראשונה ביום הולדתו ופעם שניה כשהבין למה" (מרק טווין).

לפני 45 שנים הבנתי את ייעודי, עולם החינוך רתם אותי לשורותיו.                      
מחנכת, סגנית מנהלת בי"ס ורכזת היחידה להכשרת מנהלים.

לפני 28 שנים, בגימטריה כח - מאוד סימבולי - נבחרתי לייצג את המגזר הממלכתי בהסתדרות המורים בירושלים והמחוז ומאז שימשתי כסגניתו של מר מוטי סמט, יו"ר הסניף.                 

זכות גדולה נפלה בחלקי להיות חלק מצוות המחוייב לשרת את ציבור אנשי החינוך באחריות, באהבה, באכפתיות, ברצון לקדם, לסייע, להיות אוזן קשבת לכל בקשה/שאלה/בעיה ומצוקה.

דווקא מתוך תחושת שליחות, אהבתי את ייעודיי.

מזה 28 שנים, אני בוחרת להיוולד בפעם השלישית ולהיפרד מתוך תחושת אחריות להמשכיות הדרך. כחלק מצוות, בחרנו יחדיו מוטי סמט ואנוכי לצאת לדרך חדשה - הוא בדרכו ואני בדרכי וכבר יש געגוע למה שהיה.

פרידה אומרת דמעה קטנה,

פרידה אומרת שלום למה שהיה,

בכל פרידה צומחת ועולה המילה הזדמנות, החובקת בתוכה 3 מילים מופלאות:

זמן, הזמנה וגם תודה.

זמן לצאת לשנים הבאות בחיי בבריאות ובאהבה, ליהנות מכל מה שהחיים מציעים.

הזמנה להביט על מה שהיה,

ותודה.

תודה לכל השותפים לדרכי , שצעדו לצדי, מאחורי ולפני.                                   
תודה על האמון שנתן בי ציבור עובדי ההוראה לאורכה של כל הדרך. וכמובן תודה גדולה למוטי סמט על עבודה משותפת, על תמיכה ועל חברות אמיתית, שאינה מובנת מאליה. על דאגתו הכנה, על הגיבוי לכל מעשיי ברצון טוב ובלב שלם. חברות שהניבה בית חם לכל הפונים, לכל ציבור עובדי ההוראה.

ועתה, זו ההזדמנות לברך את ברנית גולן-יוסובש, מחליפתי  יו"ר סיעת אמ"י. בתמיכתכם תנהיג את סניף הסתדרות המורים בירושלים רבתי בחכמה, בדרכה הבוטחת ועם תמיכתה של יפה בן דויד.

אני מאחלת למזכ"לית, יפה בן דויד, המשך פעילות קוצרת הצלחות במאבקים מאתגרים למען ציבור עובדי ההוראה בישראל, בנחישות, באחריות, במחויבות אמיתית, המאפיינת אותה.  

ואחרונים חביבים-

תודתי למשפחת סניף ירושלים שלי - שנהנתי לקום כל בוקר מחדש, להיפגש בחיבוקים אוהבים ולדעת את עוצמת הביחד, את תחושת השייכות.                                    

 המשיכו להיות צוות מנצח.

 

שלכם,

יהודית איזנר.

bottom of page