top of page
אשקלון.jpg

שמי אייל חסאן,
בשמונה השנים האחרונות חבר בהנהגת המנהלים הארצית. לאחרונה גם יו"ר מנהלי אשקלון. כבר עם השקת אופק חדש, הכרתי היטב את כל היתרונות והחסרונות שלו ואפשר לומר שהבקיאות שלי בהסכם, היא בין הטובים בארץ (מנהלים ומורים מכל הארץ, פונים אליי בסוגיות הקשורות לאופק חדש).


כמנהל בית ספר גדול, המורים שלי (42 מורים) מאושרים לעבוד תחתיי. המורים זוכים ליחס מכבד. כולם מעריכים את ההתנהלות שלי. ואף אחד מהם לא שקל או שוקל לפנות לגורמים אחרים.


כמנהיג מנהלי אשקלון והסביבה וכבקיא בהסכם, אהפוך את הגלגל: מורים כמעט לא יצטרכו להתלונן על מנהלים כי יחד ננהיג וניצור תשתית פדגוגית מקצועית תרבותית שבה שהמנהלים והמורים, מדברים בשפה אחידה, אוכל גם להנחות את המנהלים כיצד שומרים על זכויות כל אחד מעובדי ההוראה.
מניסיוני בפגישות עם הנהגת המנהלים, המנכ"לית גורמי מטה, וועדת החינוך של הכנסת ועוד, אוכל למצוא את האיזונים הנכונים, שכל כך חשובים ועדינים בין גורמי הפיקוח, המנהלים, המורים והגננות.


אני מכיר את הגמלאים שפרשו וסייעתי אישית לכל גימלאי שעבד תחתיי ופרש ולכן אני מתחייב למנות גמלאי, או יותר שירכז את נושא הגמלאים וצורכיהם.


טיפול פרטני - מנהלים ומורים פנו אליי, סייעתי להם מול כוח אדם במחוז, לקבל אישור העסקה, סייעתי למנהלים ומורים לקבל דרגות, או לזכות בהכרה בלימודים ובהשתלמויות.
אני מאמין בעבודת צוות וכשאבחר, אשמח לראות בסניף את כל הכוחות המתמודדים ובמיוחד את דוד מנצור שבמשך שנים, עושה רבות למען המורים.


מנהל בית ספר במשך 18 שנים (בית ספר גדול 684 תלמידים). 21 כיתות . אב לשניים - בת שנישאה וחייל בקבע, נשוי לאיריס עובדת המרכז הרפואי ברזילי. יליד אשקלון ותושב בכל ימי חיי.

bottom of page